پست‌ها

یاسمن بحربادی

یاسمن بحربادی

متولد 1367 تهران

فارع التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه غیر انتفاعی سپهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

از سال ۹۵ به مدت ۳ سال به صورت تخصصی در کنار استادم کارآموزی انجام دادم .
شرکت در دو نمایشگاه گروهی :
نمایشگاه گروهی انسان معاصر در گالری ایده در خرداد ۹۸
نمایشگاه گروهی انسان معاصر در گالری نگر در مرداد ۹۸