پست‌ها

بیوگرافی وحید آصف

متولد 1347_اردبیل

کارشناسی ارشد نقاشی

مدرس دانشگاه

شرکت در بیش از 40 نمایشگاه و جشنواره در داخل و خارج از ایران از سال 73 تا کنون

شاگردی در محضر اساتید محترم طی دوره ها و کارگاه های مختلف عملی و پژوهشی در ایران و ترکیه.از ان جمله دوره پژوهشی فرهنگ عامه دکتر جابر عناصری در ایران و شناخت و تاریخ هنر جاهید کنای در ترکیه از سال 73