پست‌ها

بیوگرافی فاطمه حقی

متولد دیماه ۵۷

عضو انجمن ملی ابرنگ ایران
در نمایشگاههای گروهی داخل ایران و خارج از کشور شرکت کردم و گواهینامه نمایشگاه انفرادی در استانبول را دارم
برگزیده فستیوال فابریانو ایتالیا ارمنستان،هند ، روسیه و ترکیه