پست‌ها

بیوگرافی سعید امدادیان

متولد ۱۳۳۲، تبریز
کارشناسی گرافیک سال ۱۳۵۸

بیش از ۵۰ نمایشگاه انفرادی و ۲۵۰ نمایشگاه گروهی
مدرس رشته های تجسمی، مجسمه سازی، گرافیک و نقاشی در دانشگاه های هنر تهران، نیشابور و قزوین
بانی اولین نمایشگاه سفال به همراه آقای محمد مهدی در فرهنگسرای نیاوران در سال ۱۳۵۸
داور اولین جشنواره هنرهای تجسمی دانشگاه های استان قزوین سال ۱۳۹۰
برگزاری ده ها نمایشگاه انفرادی و گروهی در خانه هنرمندان، گالری هور، فرهنگسرای نیاوران، دانشگاه هنر، ایوان سپید و گالری شلمان و غیره.