پست‌ها

سعید خویه

سعید خویه

متولد 1364 تهران

فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری

مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران

“دوره های آزاد دکوراسیون داخلی و معماری داخلی را در دانشگاه تهران گذراندم . طراحی و نقاشی را از سال ۸۰ نزد اساتید بنام علی بیگی پرست، هادی اصغر زاده و نقاشیخط را نزد استاد عین الدین صادق زاده کار کردم .. و از سال ۱۳۸۴ کار حرفه ای انجام میدم ازسال ۸۴ اجرای متعدد آثار دیوار نگاری با تکنیک نقش برجسته و نقاشی دیواری کاشی شکسته .ودکوراسیون و معماری داخلی . قرارداد با ارگان هایی همچون شهرداری . مترو ادارات دولتی و خصوصی و و دانشگاه و سفارشات شخصی را در رزومه خود دارم”