پست‌ها

بیوگرافی رضا عمادی

معمار و نقاش
متولد ۱۳۵۶ تهران
فوق لیسانس معماری

شاگرد اساتیدی چون الخاص، سعید امدادیان و بامداد رضوانیان و غیره
در نمایشگاههای بسیاری در تهران، کرمان، اکسپو تبریز، مشهد و غیره در کنار اساتید بنام نقاشی شرکت کرده است. همچنین در بسیاری از این شهرها نیز شخصا کیوریتور بوده است.