پست‌ها

بیوگرافی رضا براتی

متولد ۱۳۵۳، قوچان
مجسمه‌ساز
وی با مجموعه مجسمه‌هایی از حیوانات شناخته شد و در کارهای اخیرش بیشتر به ساخت مجسمه‌های شهری از اساطیر ایران پرداخته است.
در بسیاری از نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی در گالریهای گلستان، شلمان و صا شرکت کرده است.