پست‌ها

بیتا محمدیان

بیتا محمدیان

کارشناسی صنایع دستی (فرش) از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

عضو انجمن نقاشان اصفهان

کسب گواهینامه مهارت فنی نقاشی (دو زبانه) از انجمن نقاشان اصفهان

عضو انجمن خوشنویسان اصفهان و اخذ مدرک ممتاز نستعلیق از انجمن خوشنویسان اصفهان

کسب رتبه اول گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی

اخذ گواهینامه نقاشی کودکان از انجمن نقاشان اصفهان

شرکت در نمایشگاه چهارباغ از نگاه نقاشان و کسب لوح تقدیر

کسب لوح تقدیر به عنوان نقاش و پژوهشگر هنر و اندیشه ایرانی از حوزه هنری اصفهان

نمایشگاه انفرادی در گالری آپادانا – گالری سوره – گالری کوثر – شرکت در بیش از ۲۵ نمایشگاه گروهی همراه نقاشان اصفهان – شرکت در نمایشگاههای سالانه انجمن نقاشان