پست‌ها

آتنا قاسمی

اتنا قاسمی

متولد ۱۳۶۰
تحصیلات:کارشناسی کرافیک
زمینه فعالیت:نقاشی و طراحی
سال شروع فعالیت :۱۳۸۳