نقاشی اثر حبیب الله سوخته سرایی – آرت استور
مروری بر آثار