مجسمه اثر حمید رحیمی بافرانی – آرت استور
مروری بر آثار