تنبک دهانه 27 چوب زبان گنجشک برند کیوان مکری – آرت استور
مروری بر آثار