بیوگرافی سوگل مولاییان

متولد ۱۳۷۰
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
علاقه مند به هنر ایرانی و نگارگری (گل و مرغ)
شروع فعالیت از سال ۱۳۹۸
نام استاد: سرکار خانم استاد مریم فضلی
شرکت در نمایشگاه گروهی هورام در گالری گل های داوودی سال ۱۴۰۰