بیوگرافی مریم چیوایی

لیسانس هنر دانشکده هنر و معماری
شرکت در نمایشگاه صد اثر صد هنرمند گالری گلستان سه دوره
شرکت در نمایشگاه گالری فام لندن
شرکت در سمپوزیوم آبرنگ شیراز
شرکت در نمایشگاه گالری لاویزیون ترکیه
شرکت در چندین نمایشگاه داخلی…