بیوگرافی شیدا معین فر

متولد 1355

تحصیلات دانشگاهی ودوره های آزاد
– 1370-1371 گذراندن دوره نقاشی ایرانی (مینیاتور) ،استاد تجویدی
– 1371-1373 گذراندن دوره نقاشی و طراحی مقدماتی ، پیشرفته استاد مشکین فام
– 1373 دیپلم طراحی و دوخت لباس
– 1374 گذراندن دوره نقاشی رنگ وروغن ، استاد مخبری
– 1380 تدریس نقاشی در فرهنگسرای اندیشه
– 1381 تدریس دروس هنری در دانشگاه جامع علمی کاربردی نما کارنگ .
– 1381 مدرک کاردانی گرافیک از دانشگاه علم و فرهنگ )جهاددانشگاهی(
– 1384 مدرک فنی وحرفه ای آرایش
– 1384 مدرک فنی وحرفه ای پیرایش
– 1385 تدریس خصوصی طراحی و نقاشی
– 1386 فوق دیپلم گریم وماسک از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد17(سروش(
– 1387-1389 گذراندن دوره نقاشی پیشرفته رنگ وروغن ، استاد فردوسی
– 1389 تدریس درخانه فرهنگ حیاط طیبه
– 1390 مدرک کارشناسی گریم و ماسک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 38
– 1390 تدریس سبکهای مختلف نقاشی:طراحی ،فیگور،سیاه قلم،مداد رنگ،رنگ و روغن،طراحی لباس،طراحی چهره
– 1390 تدریس مبانی هنرهای تجسمی . رنگ شناسی.مبانی گرافیک
– 1390 تدریس گریم و خود آرایی سوابق تجربی
– 1390 تدریس نقاشی و گریم د رفرهنگسراهای منطقه 5
– 1390 تدریس درمجتمع فرهنگی هنری تسنیم)امام علی(منطقه 22
– 1390 تدریس خصوصی گریم و خودآرایی
– 1396 مدرس صداوسیما
تجارب کاری
– 1396(2017 )عضو انجمن آبرنگ بین المللی در ایران
– 1396(2017 )عضو موسسه فرهنگی وهنری تذهیب
– 1396(2017 )عضو مدرسه آبرنگ ایران
– 1397(2018 )عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
گواهی های دریافتی از مسابقات آبرنگ جهانی ) IWS)
– 2018 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ نپال
– 2018 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ چک
– 2018 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ فابریانو -ایتالیا
– 2018 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ کواالالمپور-مالزی
– 2018 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ -بنگالدش
– 2019 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ فابریانو -ایتالیا
– 2019 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ اوربینو -ایتالیا
– 2019 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ دهلی –هند
– 2019 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ بالی- اندونزی
– 2019 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ – کوزوو
– 2020 برگزیده جشنواره جهانی آبرنگ Step By Step در 4 مرحله – اسپانیا
– 2020 برگزیده دومین جشنواره جهانی آنالین قهوه گالری BXH – لندن
– 2020 یرگزیده جشنواره جهانی آبرنگ – فرانسه
– 2020 یرگزیده جشنواره جهانی آبرنگ – لهستان
– 2020 برگزیده جشنواره جهانی کاسپین – باکو
– 2021 برگزیده جشنواره جهانی step1 by step لهستان
– 2021 برگزیده جشنواره جهانی step2 by step لهستان
– 2021 برگزیده جشنواره جهانی step3 by step لهستان
– 2021 برگزیده جشنواره جهانی step4 by step لهستان
– 2021 برگزیده جشنواره جهانی آلبانی تیرانا
– 2021 برگزیده جشنواره جهانی قهوه BXH-کوزوو
– 2021 برگزیده جشنواره جهانی ایران
گواهی های دریافتی از نمایشگاه های گروهی آبرنگ
– 1394 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ نگارخانه تلوریا – ایران
– 1395 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ فرهنگسرای اندیشه – ایران
– 1395 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ ترکیه – ایران)سپتامر(
– 1395 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ ترکیه – ایران)نوامبر(
– 1396 شرکت در بزرگترین ورکشاپ جهانی آبرنگ،ثبت در گینس-هند-دهلی
– 1396 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ موزه موسیقی-تهران – ایران
– 1396 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ -ارمنستان
– 1396 ورکشاپ نقاشی آبرنگ موزه موسیقی – ایران
– 1396 ورکشاپ نقاشی فرهنگسرای صفادشت – ایران
– 1396 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ نگارخانه نرگس- ایران
– 1396 نمایشگاه نقاشی گروهی آبرنگ فرهنگسرای اندیشه – ایران
– 1397 ورکشاپ النگ پینتینگ با موضوع ایران من درفرهنگسرای اندیشه – ایران
– 1397 نمایشگاه نقاشی گروهی به نفع مردم کرمانشاه – تهران – ایران
– 1397 نمایشگاه نقاشی گروهی دفاع مقدس مگا مال – تهران – ایران
– 1398 نمایشگاه نقاشی گروهی پارما- ایتالیا
– 1398 نمایشگاه نقاشی گروهی گالری دیپلماتیک موسسه فرهنگی اکو
– 1399 نمایشگاه گروهی در نگارخانه فرهنگسرای اندیشه – استاد شهریار

نمایشگاه های انفرادی آبرنگ
– 1395 نمایشگاه نقاشی آبرنگ فرهنگسرای فردوس –تهران – ایران
– 1396 نمایشگاه نقاشی آبرنگ فرهنگسرای فردوس –تهران – ایران
– 1396 نمایشگاه نقاشی آبرنگ فرهنگسرای نور –تهران – ایران