بیوگرافی سوسن اتحاد

متولد ۱۳۴۱-آبادان
لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا و فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه هنر
عضو پیوسته انجمن نقاشان با سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و علم و فرهنگ و تدریس خصوصی

برپایی نمایشگاه انفرادی در در گالری های: والی(۱۳۷۳) گالری نقش و مهر(۱۳۸۹) گالری درخت-کرج (۱۳۹۳) گالری هپتا(۱۳۹۵)و(۱۳۹۷)
و بیش از ۳۰نمایشگاه گروهی در ایران :
موزه معاصر(۱۳۷۳)؛ هفت ثمر(۱۳۷۹)؛ فرهنگسرای نیاوران ؛ مرکز بین المللی همایش های ایران (۱۳۸۸)؛ گالری آریا(۱۳۹۰) ؛ گالری گلستان (۱۳۹۵)؛ پردیس ملت (۱۳۹۵) ؛ گالری خط سفید (۱۳۹۵) ؛ خانه هنرمندان (۱۳۹۷) ؛گالری طراحان آزاد(۱۳۹۷) ؛برج میلاد(۱۳۹۷)؛ گالری اتشزاد (۱۳۹۸) ؛انجمن نقاشان (۱۳۹۹)
و خارج از ایران :
امریکا -نمایشگاه ۴نسل نقاشان ایران و چاپ اثر در فرهنگنامه ایرانیکا (۲۰۰۵) ؛گالری
ساتورا-ایتالیا-(۲۰۱۵) ؛مرکز بین المللی چاپ ،ایرلند (۲۰۱۶) ؛ نمایشگاه آنلاین Light space&time و گرفتن تاییدیه(۲۰۱۶) ؛ گالری چاپ seacourt center( ۲۰۱۶،گالری نتاارت استامبول(۲۰۱۹)