بیوگرافی راضیه حسینی

متولد1369

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد  هنر گرایش نقاشی

5 سال سابقه فعالیت در زمینه  تدریس نقاشی ،دارای سابقه طولانی درکار تخصصی نقاشی،طراحی، و….. شرکت در جشنواره های دانشجویی،عضوانجمن تخصصی علوم هنری استان فارس،شرکت در نمایشگاه های متعدد و…

دارای رتبه های برتر عملی دانشگاهی در مقاطع گوناگون

کسب رتبه اول جشنواره دانشجوییمسابقات فرهنگی هنری

شرکت در نمایشگاه های گروهی وانفرادی

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری آشنا در شیراز

شرکت در نمایشگاه های آنلاین گالری های:

آتشزاد تهران

تماشا اصفهان

ایماژ تهران

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  ۱۴۰۰