بیوگرافی حامد ذویاور

متولد 1353 کرمان

 

* سوابق تحصیلی

1368الی 1371 کارآموز و دستیار آموزشگاه آزاد هنری نقش هنر.

1372 فارغ التحصیل دیپلم گرافیک.

1376 فارغ التحصیل کارشناسی ازرشته صنایع دستی دانشگاه هنر تهران.

1380 شرکت در دوره کارگاه آموزشی شناخت سبکهای فرش و ارزیابی کیفی فرش تهران.

1386شرکت در دوره طرح توجیهی مربیان به بافی تهران.

1387شرکت در دوره  آموزشی طراحی ونقاشی فرش دستباف کرمان.

1389کسب مهارت شغلی استاندارد درجه یک قالیبافی.

1393 دریافت نشان دولتی درجه سه هنری دررشته بافت شال ترمه تهران.

1394فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نگارگری دانشگاه شاهد تهران.

*سوابق تدریس

1376الی 1386 تدریس در رشته فرش دستباف دانشگاه علمی کاربردی.

1379الی 1384تدریس کلاسهای کنکور آموزشگاه آزادهنری عماد.

1376الی 1380 تدریس کنکور هنردرآموزشگاه آزاد هنری نقش هنر.

1377الی 1381 تدریس در رشته نقاشی در دبیرستان کار ودانش زرند.

1377الی 1382 تدریس در هنرستان هنرهای زیبای کرمان.

1380تدریس در دوره آموزشی ناظرین فنی فرش.

1380الی 1384 تدریس در دانشگاه علمی کاربردی سوره کرمان.

1380الی 1385 تدریس در آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت فاطمه (س).

1386 مربی به بافی فرش در مناطق روستایی کرمان.

1386 راه اندازی و تدریس رشته قلمزن مس در اداره فنی وحرفه­ای.

1387تدریس در دانشگاه باهنر کرمان.

*سوابق تجربی و عملی

1378الی1380 طراح ونقاش فرش فروشگاه فرش بقایی کرمان.

1394 برگزاری کارگاه آموزشی سفال گری و مجسمه سازی در خانه هنرمندان فرهنگی

*سوابق شغلی

1380تاسیس آموزشگاه آزاد هنری یاور.

1386 تاسیس کارگاه سفال وسرامیک.

1383 تاسیس کارگاه خدمات فنی فرش (قالیشویی).

1384 تاسیس کارگاه آموزشی رشته­های صنایع دستی.

*سوابق داوری

1381داور صنایع دستی در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ومسئول کارگاه طراحی فرش.

1383داور صنایع دستی درهفتمین جشنواره هنرهای تجسمی کشور.

1383داور صنایع دستی درهفتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان.

1385داوری رشته صنایع دستی درنهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان

*سوابق مدیریتی

1382عضویت در کمیته انضباطی موسسه آموزش عالی حوزه هنری کرمان (دانشگاه سوره).

1383 مدیریت انسیتو آموزشهای هنری و صنایع دستی وفرش در مرکزآموزش عالی علمی کاربردی بلدالامین.

1384 شرکت در جلسات تاسیس انجمن طراحان ونقاشان فرش استان.

1391 عضویت در برگزاری هفتمین المپیاد فرش دستباف ایران.

1394الی96 سرگروه صنایع دستی (اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان)

* سوابق نمایشگاهی

1369 شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی هنرستان هنرهای تجسمی

1370 برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرستان هنرهای تجسمی

1373شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی ونقاشی دانشگاه هنر تهران.

1374 شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی سنتی دانشگاه هنر تهران.

1374 شرکت در نمایشگاه گروهی صنایع دستی فلز قلم زنی مس دانشگاه هنر تهران.

1375 شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی صنایع دستی دانشگاه هنر تهران.

1375 نمایشگاه گروهی صنایع دستی معرق و گره چینی چوب دانشگاه هنر تهران.

1380شرکت در نمایشگاه جمعی، نقاشان کرمان موزه صنعتی.

1383 برپایی نمایشگاه نقش برجسته،سفال سرامیک در نگارخانه شاهرخی کرمان.

1385 شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور(تبریز).

1385 برگزاری نمایشگاه سفال وآثار حجمی درشهرستان بافت.

1386 شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور(کرمان).

1387 شرکت درهمایش ونمایشگاه گنجینه های از یاد رفته هنر (کرمان).

1389 شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور (اصفهان).

1391 شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور (تهران).

1391 شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور(قزوین).

1394 برپایی نمایشگاه انفرادی بافت پارچه نگارستان شاهد (تهران).

1394 برپایی نمایشگاه نقاشی زمین پاک در خانه شهر کرمان.

1395 برپایی نمایشگاه نقاشیخط در خانه هنرمندان فرهنگی کرمان.

1398برپایی نمایشگاه انفرادی نقاشی  نگارخانه هومهر کرمان.

1399برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشیخط گالری ارغوان کرمان.

1399مدیریت و برپایی نمایشگاه گروهی نقاشی یکرنگی گالری ارغوان کرمان.

1399شرکت در نمایشکاه­های گروهی و فصلی گالری ارغوان کرمان

* سوابق مقاله و کتاب

1391 طراح سوالات عملی مهارت رشته طراحی و نقاشی فرش مرحله استانی.

1394 چاپ مقاله معانی نمادین نقش مایه جقه درفصلنامۀ علمی پژوهشی کیمیای هنرسال چهارم، شمارۀ 15، تابستان94.

1394 مجوز چاپ و انتشار کتاب وضعیت  شال و پته کرمان و راه­های احیای آن.

1399 مصاحبه نشریه کرمان­شهردر مورد نمایشگاه و صنایع دستی

1399 مصاحبه نشریه کرمان امروز درباره هنر امروز و وضعیت آن در کرمان

      اساتید بزرگواری که به رهنمودهای ایشان طی طریق نمودم و الهام بخش بوده­اند: استادهژبرابراهیمی-استاداکبرعسکری-استادناصرعربپور-استاد ایرج یزدانپناه-مرحوم­استادمحمدامام­ -استاد امیرهوشنگ ابتهاج -استادمحمد باقر آقامیری-استادجمال­پور- استاد زنده یاد محمد ابراهیم جعفری-استادرضاخشکنابی-مرحوم­استادخانم ­ویکتوریا افشار- استاد عربزاده(فرش)-مرحوم استاد عرفانی (سفالگری)-استاد علی میر احمدی (شالبافی)استادحبیب­اله­آیت­اللهی-استادمحمدعلی­رجبی-استادخشایار قاضی زاده -استادمحمد میرزایی-استادیداله کابلی­خوانساری-استادمجتبی ملک زاده-استاد مهدی ابراهیمی.