بیوگرافی آلاله رشیدیان

رشته تحصيلى: كارشناسى كامپيوتر- سخت افزار

از سال ٩٤ بطور جدى به نقاشى پرداختم و پس از آموزش تكنيك هاى مختلف از جمله پاستل گچى، اكروليك، رنگ و روغن و خط نقاشى، تكنيك پاستل گچى را به عنوان تكنيك اصلى انتخاب كردم.
مدت دو سال است كه عضو گروه هنرى نقاشان لوتوس هستم
در حال حاضر مدرس طراحى و نقاشى بزرگسالان هستم
تا به حال در ٤ نمايشگاه گروهى شركت كردم كه يكى در سيتى سنتر اصفهان، يكى در گالرى نقش خانه اصفهان و ٢ نمايشگاه ديگر در گالرى نگاه نو برگزار شد