دومین نمایشگاه آنلاین سایت آرت استور

عرضه آثار در دومین نمایشگاه آنلاین وب سایت آرت استور روز 22 فروردین 1400 آغاز می گردد.

در این نمایشگاه سعی شده تا از برخی هنرمندان ارجمندی که طی سالها فعالیت آرت استور همراهمان بوده اند آثاری را عرضه نماییم.

خریداران ارجمند می توانند از 22 فروردین ماه به سایت آرت استور بخش نمایشگاه آنلاین مراجعه فرمایند.