نوید بیژنی

نوید بیژنی

نقاش – مجسمه ساز
نمایشگاه نقاشی/ انفرادی/ در گالری گلستان/ تهران- 1378
نمایشگاه نقاشی / انفرادی / در گالری لاله / تهران 1391
نمایشگاه نقاشی/ انفرادی/ در گالری مولائیان / بابل 1391
نمایشگاه نقاشی / انفرادی / در گالری خیام / بابل 1393
نمایشگاه نقاشی/ انفرادی ( مروری برآثار دهه ی 70و80) در گالری خیام / بابل 1395
نمایشگاه نقاشی و مجسمه / موزه گالری دیدی / ایزدشهر 1398
حضور در بیش از 100 نمایشگاه جمعی که برخی از آنها عبارتند از:
دوسالانه نقاشان کشور / تالار وحدت تهران – 1372
دوسالانه نقاشان کشور / موزه هنرهای معاصر تهران – 1376
نمایشگاه نقاشی و مجسمه / هنرمندان بابل / گالری نیاوران تهران 1377
نمایشگاه صد اثر صد هنرمند / گالری گلستان تهران / 76-77-78
نمایشگاه نقاشی اکسپو در مؤسسه فرهنگی هنری صبا / تهران / گالری خیال – 1378
نمایشگاه نقاشان نوگرای مازندران / مؤسسه فرهنگی هنری صبا / تهران / گالری خیال – 1386
نمایشگاه نقاشی در نگارخانه مولاییان بابل / 80 – 83 -84 – 85 87 -88- 89
نمایشگاه نقاشی و مجسمه تحت عنوان “ستایش هنر” با حضور ” استاد آیدین آغداشلو” در گالری خیام بابل – 1392
نفر سوم در دومین جشنواره سراسری مجسمه های شنی کشور در بخش معنوی – بابلسر- 1385
نفر اول سومین جشنواره سراسری مجسمه های شنی کشور در بخش دفاع مقدس- بابلسر- 1386
فعالیت در زمینه تصویرسازی و چاپ 4 کتاب کودک با انتشارات شباویز و قدیانی – تهران -1381 تا 1384
فعالیت در زمینه انیمیشن با شرکت فرهنگی هنری صبا – تهران 79 تا 84