مهدی سماکوش

مهدی سماکوش

متولد 1355
نقاش و مجسمه ساز

برپایی سه نمایشگاه انفرادی در گنجینه بابل / 1381 ، گالری لاله تهران / 1382 ، گالری نوران / 1398
نمایشگاه نقاشی و حجم / موزه گالری دی دی /1398
شرکت در بیش از 40 نمایشگاه جمعی نقاشی و مجسمه از سال 1374 تا 1398
شرکت در بینال های نقاشی در ایران
خرید آثار توسط موزه هنرهای معاصر 1382
جوایز متعدد در زمینه طراحی صحنه تئاتر 1376 تا 1392
طراحی و ساخت مجسمه های شهری 1388 تا 1395
دریافت جایزه اول در جشنواره بین المللی مجسمه های شنی/ بابلسر /1389