معصوم آهی اندی

معصوم آهی اندی

متولد 1360
شهرستان بابل

– کارشناس ارشــــــــد مخابرات هوانوردی
– آغاز فعالیت هنری از سال 1377
– انتخاب و چاپ آثارم در مسابقات و دوسالانه های معتبر بین المللی کارتون و کاریکاتور از سال 2001 تا 2011 از جمله دو دوره دوسالانه گابروو بلغارستان، دو دوره دوسالانه آیدین دوغان و نصرالدین حدجا ترکیه، مسابقه گرافیتی ایتالیا و دو دوره دوسالانه بین المللی کارتون تهران.
– برگزاری نمایشگاه انفرادی کارتون در شهرستان بابل در سال 1395.
– شرکت در بیش از ده دوره نمایشگاه های گروهی طراحی و نقاشی در شهرستان های مختلف