مظاهر افروزی

مظاهر افروزی

متولد 1354 شهرستان بابل
طراح. نقاش. مجسمه ساز
کارشناس ارشد نقاشی

– موسس. مدیر و مدرس آموزشگاه هنرهای تجسمی بهارنارنج بابل از سال 1376
– هنرآموز هنرستان فنی حرفه ای. مدرس دانشگاه
– سه نمایشگاه انفرادی. گالری سبز تهران. گالری هنرهای معاصر یزد. موزه گنجینه بابل. بیش از یکصد نمایشگاه گروهی
– معلم هنرمند نمونه کشوری دو دوره
– برنده و نفر اول هفت دوره جشنواره پرسش مهر معلمان سراسر کشور در طراحی و نقاشی
– برگزیده الگوی تدریس برتر هنر، معلمان سراسر کشور
– حضور در سه دوره جشنواره مجسمه های شنی. بابلسر
– حضور در بینال دوسالانه نقاشی جهان اسلام. تهران.فرهنگستان هنر
– نمایشگاه نقاشان نوگرای مازندران، تهران. موسسه فرهنگی هنری صبا. گالری خیال
– صد اثر صد هنرمند. گالری گلستان.
– هنرمندان نقاش مازندران. کاخ نیاوران و …