محمدرضا رهبر

محمدرضا رهبر

متولد 1357بابل
کارشناس ارتباط تصویری
عضو انجمن نقاشان ایران
عضو انجمن خوشنویسان بابل
17 نمایشگاه انفرادی در کشور
برگزیده طراحی کشور های اسلامی
برگزیده نقاشی جشنواره استاد شروه
بیش از 80 نمایشگاه گروهی