محبوبه جلالیان

محبوبه جلالیان

نقاش،عروسک ساز ،شاعر
متولد بهمن سال 1351 بابل

عضو افتخاری موسسه هنرهای تجسمی کشور
مدیر آموزشگاه هنری قاصدک
برپاکننده ســــــالانه نمایشگاه گروهی ،قاصدک
شرکت در 40 نمایشگاه گروهی و پنج نمایشگاه انفرادی داخل کشور