مجید بوستانی

مجید بوستانی

متولد 1354

– فارغ التحصیل رشته گرافیک
– مدیریت آموزشگاه آزادهنری دادا بابلسر از سال 1380
– رئیس انجمن هنـرهای تجسمی بابلسـر و عضو انجمن کـاریکـاتور ایران
– فعالیت حرفه ای در رشته های نقاشی ،گرافیک و کاریــکاتور و سابقـه تدریس بیش از20سال دوره های تخصصی نقاشی کودکان و بزرگسالان
– بـرگزاری 5 نمایشگـاه انفرادی و شرکت دربیش از 80 نمایشگـــاه و
جشنواره های جمعــی در استان و کشور
– برگزیده چندین جشــنواره داخلی
– مدیراجرایی و طراح چندین جشـنواره کودکان و سیاست گذار و برگزارکننده 6 دوره جشـنواره سراسری و بین المللـــی مجسمه های شنی و همکـاری در اجرای چندین جشنواره استانی .