علی یوسفی

علی یوسفی

متولد 1351 / مدرس دانشگاه

نمایشگاه های انفرادی: – گالری نوران. قائمشهر. پاییز 1397
– فرهنگسرای ارسباران.گالری 1 تهران . اردیبهشت 1397
– گالری هنر ساری اردیبهشت 1396
– دانشکده تربیت معلم شهید بهشتی تهران 1387
– کتابخانه شهر زیراب سوادکوه اردیبشت 1374
– کتابخانه شهر پل سفید سوادکوه اردیبهشت 1373
-گالری حوزه هنری استان مازندران 1381
– انجمن خوشنویسان ساری مرداد ماه 1372

نمایشگاه های گروهی: – نمایشگاه گروه 50، گالری دیدی ایزدشهر 1398
– نمایشگاه هفتمین سالروز تاسیس نگارخانه نوران قائمشهر 1398
– نمایشگاه سالانه پرتره و طبیعت گالری هنر ساری
– نمایشگاه سالگرد فروغ فرخزاد نگارخانه ی اهورا ساری 1398
-نمایشگاه ششمین سالروز تاسیس – نگارخانه نوران قائمشهر 1397
– نمایشگاه سالگرد استاد سروری 1396 و 1397
– نمایشگاه انجمن هنرهای تجسمی استان مازندران
1381 و چند سال متوالی- و دهها نمایشگاه گروهی دیگر……

رتبه های کشوری: – اول کشوری تصویرسازی پرسش مهر 16 تهران 1395
– دوم کشوری طراحی جشنواره مهرمقدس اصفهان 1386
– دوم کشوری طراحی جشنواره پرسش مهر5 سال تهران 1384
– برگزیده کشوری طراحی جشنواره خورشید 1378
– برگزیده کشوری نقاشی آبرنگ جشنواره زلزله و آمادگی 1388
داوری ها: – داور جشنواره خوارزمی ساری بخش هنرهای تجسمی 1397 / – داوری مسابقات نقاشی دانشجویان گرافیک و نقاشی دانشگاههای فنی کشور1396 و …