علی اکبر عموزاد خلیلی

علی اکبر عموزاد خلیلی

متولد 1358
کارشناسی نقاشی از دانشگاه فردوسی مشهد

– مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری خیال شرقی
– مدیرعامل شرکت قلم سبز هنر؛
– حضور در چنـــــــــد دوره دوسالانه نقاشی دیواری تهران – ؛طراحی و اجرای نقاشی دیواری از سال 1382 تاکنون در تهران و شهرستانها مانند مشهد کردستان قزوین لاهیجان کرج و…