سیروس غلامی روشنکوهی

سیروس غلامی روشنکوهی

متولد 1351

– برپایی چندین نمایشگاه انفرادی در گالری هفت آینه ساری ـ مازندران
– شرکت در هفتمین دوسالانه نقاشی ایران
– حضور در چندین دوره اکسپوی تهران و نمایشگاه های تابلوهای کوچک در گالری آریا
– شرکت در نمایشگاهای گروهی در تهران. ساربان.آتشزاد و…
– حضور در گروه و عوامل برپایی سمپوزیوم بولا.جنگلهای هیرکانی در 4 دوره و رقص برگ در ساحل سی سنگان
و نمایشگاه های گروهی بسیار در استانها و شهرستانهای مختلف