حسن قلی پور

حسن قلی پور

متولد 1351
مدرس دانشگاه
– کارشناس گرافیک محیطی و تزئینی
– کارشناس ارشد هنر اسلامی- ایرانی
– نقاش ، نگارگر و گرافیست
– حدود 35 سال سابقه نقاشی
– حدود 20 سال سابقه تدریس
– مدیر موسسه فرهنگی هنری صدای وارش
– عضو میراث فرهنگی و صنایع دستی استان مازندران
– عضو صندوق توسعه هنرمندان کشور
– عضو انجمن خوشنویسان کشور
– عضو هیات مدیر انجمن صنفی مراکز هنری استان مازندران
– مدیر گروه دکوراسیون هاوین
– مسئول و کیوریتور اولین نمایشگاه هنرمندان خیر در کشور
– دبیر وبینار بین المللی نگارگری
– بیش از 30 نمایشگاه انفرادی و گروهی