جلال موسوی

جلال موسوی

متولد 1355 – آمل
(عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران)

گزیده ای از فعالیت های نمایشگاهی:
_گالری پردیس ملت تهران-2017 Art Expo
_بزرگداشت زنده یاد نو شیروانی- بابل 2016
_کار نمای پژوهشی اعضای زیر 40 سال انجمن هنرمندان نقاش ایران- کارنمای 3 – خانه ی هنرمندان ایران 2016 (چاپ اثر در کتاب)
_نمایشگاه با عنوان1001 بشقاب زیر لعابی به کوشش آزاده شولی گالری شیرین – تهران 2016 (چاپ اثر در کتاب)
_آرت اکسپو تهران و (خرید اثر توسط شهرداری تهران و چاپ آثار در کتاب)
_خانه ی هنرمندان ایران – تهران 2016
_ گالری آریا – تهران 2013-2014
_خانه ی هنرمندان ایران تهران-2010
_بینال بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام در فرهنگ سرای صبا – تهران 2005 (CD آثار) (خرید اثر توسط موزه هنر های معاصر ایران)
_مجموعه فرهنگی کاخ نیاوران با همکاری گالری سیحون تهران و آبی بابل 2003 (خرید اثر توسط سفارت فیلبپین)
_گالری لاله تهران- 2008 / _گالری سیحون- تهران 2001 / _گالری نور- تهران 2000
_گالری گلستان – تهران 100اثر100هنرمند دو دوره. 1997,1998 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه وارش در بخش هنرهای تجسمی 2004,2007
_موزه هنرهای معاصر اصفهان 2003
_استان هرمزگان 2000
_موزه بابل 1375