آزاده نیکو

آزاده نیکو

متولد سال 1352 در تهران

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی ارشد پژوهش هنر. دانشگاه الزهرا. تهران، 1389 تا 1390

کارشناسی گرافیک. دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی. تهران، 1377 تا 1380

اهمّ مدارج آموزشی و گواهینامه‌های اخذ شده

عضویت در انجمن «هنرمندان نقاش ایران». تهران، 1398

گواهینامۀ دورۀ «اسطوره‌شناسی اساطیر ایران». تحت نظر و آموزش استاد جناب آقای ابوالقاسم اسماعیل‌پور. مؤسسه فرهنگی و هنری صبا. تهران، 1388

گواهینامۀ «دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر». مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا. تهران، 1381

اهمّ سوابق شغلی، اجرایی، آموزشی و نمایشگاهی

انتشار یک نقاشی در وبسایتInternational Actin Art  وابسته به سازمان  UNESCO از مجموعه آثار برگزیده در انجمن هنرمندان نقاش ایران. ژانویه 2021، دی‌ماه 1399

شرکت در نمایشگاه گروهی کارنمای مجازی آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران. تهران، مهرماه 1399

برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان با عنوان «تن‌ها». گالری پلتفرم 3. تهران، تیرماه و مردادماه 1399

شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران با عنوان «متن در متن». خانۀ هنرمندان ایران. تهران، دی‌ماه 1398

شرکت در نمایشگاه گروهی آنلاین نقاشی با عنوان «آپدیت». گالری آرتیبیشن. تهران، آذرماه 1398

شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی. خانۀ نگار 14. تهران، مهرماه 1398

شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان «هنر معاصر». مؤسسه فرهنگی و هنری صبا. تهران، شهریورماه 1398

شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران. خانۀ هنرمندان ایران. تهران، تیرماه 1398

شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان «تجلی هنر». نگارخانۀ احسان. تهران، تیرماه 1398

شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی. گالری عمارت روبرو. تهران، آذرماه 1396

برگزارکننده و مدرس وُرک‌شاپ ناهشیاری (طراحی ذهنی). گالری عمارت روبرو. تهران، 1396

برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشی، شعر و اینستالیشن آرت با عنوان «آن‌چه ماناست، بال‌ها و باله‌هاست». گالری عمارت روبرو. تهران، شهریورماه، 1396

برگزارکننده و مدرس کارگاه‌های آموزشی نقاشی، طراحی و تصویرسازی. تهران، از سال 1384 تاکنون

داور جشنوارۀ هنرهای تجسمی. ادارۀ کل آموزش و پرورش شهر تهران. سال تحصیلی 1384-1383

شرکت در دومین نمایشگاه معلمان هنر (نقاشی، گرافیک و سفال). نگارخانۀ سبلان. تهران، 1383

برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشی. گالری مهرین. تهران، 1383

تدریس با سمت هنرآموز در هنرستان‌های آموزش و پرورش شهر تهران. از سال 1382 تاکنون

مدرس و کارمند با سمت هنرآموز در دانشکدۀ فنی دکتر شریعتی. تهران، 1376 تا 1382

کتاب منتشر شده

نیکو، آزاده (1398). بر بال‌های کرگدن (مجموعه شعر). کرج، ایران: نشر چکامه باران (هم چنین، طراحی “جلد” و “سرفصل”های کتاب).

پایان نامه های تحصیلی

بررسی ساختار و محتوای نقوش و سمبل های بنای تاریخی سقانفار «کیجا تکیه» بابل. ارائه شده به عنوان پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (با راهنمایی استاد دکتر ابوالقاسم دادور) و دفاع شده با نمرۀ 20. دانشکدۀ هنردانشگاه الزهرا. تهران، 1390

زبان اسرارآمیز نمادها. ترجمۀ قسمتی از کتاب The Secret Language Of Symbols. عنوان پایان‌نامۀ کارشناسی (با راهنمایی استاد محسن حسن‌پور) و دفاع شده با نمرۀ 20. دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران، 1380