شقایق طیبی

شقایق طیبی

متولد سال ۱۳۶۲ / بابل

دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناسی صنایع دستی (گرایش سفال)

دارای سابقه تدریس چندین ساله در دانشگاه وآموزشگاههای فنی و حرفه ای

“فعالیت های هنری ام را از سال ۱۳۸۱ در رشته سفالگری آغاز کردم تا در دی ماه سال۱۳۹۶ به طور جدی وارد حرفه نقاشی شدم.

حاصل این مدت فعالیتم به شرح زیر میباشد:

فروش بیش از ۵۰ اثر در مدت یک سال اخیر در ایران و خارج از ایران.
*نمایشگاه آنلاین گروهی هنرهای تجسمیگالری تماشااصفهان_۱۳۹۹
*نمایشگاه آنلاین نقاشی artboost galleryدانمارک_۱۳۹۹
*نمایشگاه آنلاین نقاشیbiafarin galleryکانادا_۱۳۹۹
*نمایشگاه گروهی نقاشی(آفرینش احساس)گالری انتظامیتهران_۱۳۹۹
*نمایشگاه آنلاین گروهی هنرهای تجسمیآرت استورتهران_۱۳۹۹
*نمایشگاه آنلاین گروهی هنرهای تجسمیگالری دانژهسمنان_۱۳۹۹
* نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمیگالری صاتهران_۱۳۹۸
* نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هنر بابل_۱۳۹۸
* شرکت در رزیدنسی هنری _موزه خلیج فارس-کیش-۱۳۹۸
* نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی(مفهوم مشترک) –موزه خلیج فارس-کیش-۱۳۹۸
* نمایشگاه انفرادی نقاشی ( پرنیان ۶فصل)گالری هنر–بابل-۱۳۹۸
* نمایشگاه گروهی نقاشی(آینه های ناگهان) _گالری هنر–بابل-۱۳۹۸
*نمایشگاه گروهی نقاشی(عیدانه)-گالری موالاییان -بابل-۱۳۹۸
*نمایشگاه آنلاین گروهی هنرهای تجسمی -گالری آرت استور-تهران – ۱۳۹۸
*نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی- محل برگزاری جشنواره هنر -عمان -۱۳۹۸
*نمایشگاه گروهی نقاشی –کافه گالری سانات-بابلسر-۱۳۹۷
*نمایشگاه گروهی نقاشی–گالری اریک -تهران -۱۳۹۷
*نمایشگاه گروهی نقاشی(زنانگی خیال) -گالری موالاییان –بابل-۱۳۹۷
*نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی(سیاه و سفید)-گالری گویا-تهران -۱۳۹۷
*نمایشگاه گروهی نقاشی(آثار کوچک)-گالری موالاییان -بابل-۱۳۹۷
*نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری موالاییان -بابل-۱۳۹۷
*نمایشگاه گروهی نقاشی -گالری موالاییان -بابل-۱۳۹۷
*نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی -موزه بابل- ۱۳۸۳
*نمایشگاه گروهی نقاشی -دانشگاه پیام نور – بابل- ۱۳۸۳
*نمایشگاه گروهی نقاشی-دانشگاه علمی و کاربردی -بابل_۱۳۸۳
*نمایشگاه گروهی نقاشی(سلسله شکست) -دانشگاه پیام نور-بابل_۱۳۸۲”