سایه بهادری

سایه بهادری

متولد١٣٥٩ تهران
لیسانس حسابداری

نمایشگاه های گروهی :

_ نمایشگاه گنبد مینا
فرهنگسرای رسانه سال ۹۵

_ نمایشگاه ارادت قلم
برج میلاد سال ۹۵

_ ورکشاپ کاتبان حسینی
میدان امام حسین سال ۹۵

_نمایشگاه جوان
فرهنگسرای بهمن سال ۹۵

_نمایشگاه « غرض نقشی است » فرهنگسرای خاوران بهمن سال ۹۵

_نمایشگاه « بالاتر از سیاهی » فرهنگسرای فردوس سال ۹۵

_نمایشگاه Women’s Day به مناسبت روز زن ۸ مارچ‌ گالری Blue 7 در لوس آنجلس سال ۹۷

_ وركشاپ كارت پستال « كارگاه نقاشيخط » زمستان ٩٧

_ نمایشگاه بزرگداشت سعدی در کافه اتفاق فروردین سال ۹۸

_ نمایشگاه پلتفرم « قطعه های گم شده » کمک به سیل زدگان کرمانشاه سال ۹۸

_ نمایشگاه خم غدیر در نگارخانه فانوس سال ۹۸

_نمایشگاه کتابخانه ملی سال ۹۸

_ اولین نمایشگاه انفرادی سایه های ذهن من کافه اتفاق سال ۹۸

_ نمایشگاه چکه ها در فرهنگستان هنر بهمن سال ۹۸

_ نمایشگاه « ترنم خط و رنگ » بانک مسکن بهمن ۹۸