سیاوش ذوالفقارپور

سیاوش ذوالفقارپور

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

عضو انجمن هنرهای تجسمی رشت / عضو انجمن خوشنویسان ایران

_متصدی دکور سالن جشنواره تئاتر روستایی کشور در رشت ۱۳۷۱
_نمایشگاه انفرادی خوشنویسی در سالن سردار جنگل رشت ۱۳۷۴
_ نمایشگاه گروهی نخستین دو سالانه خوشنویسی گیلان ۱۳۷۹
_ نمایشگاه انفرادی اینستالیش با عنوان « شرح محال شوق من» آموزشگاه نگار رشت ۱۳۸۸
_ شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی رشت ۱۳۸۸
_ شرکت در نمایشگاه در نمایشگاه کشوری ( چوبی و حصیری ) خوزستان ۱۳۸۸
_شرکت در نمایشگاه کشوری صنایع دستی ( چوب و چرم. و سنگ) کرمانشاه ۱۳۸۹
_ نمایشگاه گروهی نقاشی»/ با عنوان با بهار / ۱۳۹۴
_ نمایشگاه گروهی نقاشی معلمان هنر گیلان /با عنوان آفرینش /۱۳۹۶
_نمایشگاه گروهی نقاشی / با عنوان رویاها و واقعیت ها/ استانبول ۲۰۱۸
_ نمایشگاه گروهی هنری/ اولین نمایشگاه بین المللی / مسقط عمان ۲۰۱۸
_ نمایشگاه گروهی با عنوان جادوی سکوت گالری الهی رشت ۱۳۹۷
_ نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی ،نقاشی ،مجسمه و…در موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا گالری فرشچیان ۱۳۹۷
_نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی ،نقاشی،مجسمه و….موزه فلسطین تهران ۱۳۹۷
_نمایشگاه گروهی نقاشی گالری نظر ۱۳۹۷
_ شرکت در چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان ۱۳۹۷
_ نمایشگاه گروهی / عنوان چار سوی هنر / نمایش منتخب نگارخانه‌های ایران / تهران باغ موزه قصر ۱۳۹۷
_ پذیرفته شدن ۹ اثر نقاشیخط در کتاب بابان دوره ششم ۱۳۹۸