عصمت واحدی

عصمت واحدی

فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا
بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی و ۳ نمایشگاه انفرادی از سال ۱۳۷۶ تاکنون
افتخارات:
۱۳۸۵،کسب مقام دوم نوزدهمین جشنواره تجسمی جوانان استان سمنان
۱۳۸۵،حضور در سیزدهمین جشنواره کشوری تجسمی جوانان کشور، اردبیل
۱۳۸۸، حضور در دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
۱۳۹۳،کسب مقام سوم جشنواره بافت، گالری کمال الدین بهزاد، تهران
۱۳۹۵،حضور در پنجمین جشنواره بین المللی سبز و چاپ اثر در کتاب نمایشگاه، گالری صبا، تهران
۱۳۹۶، حضور در نخستین جشنواره بین المللی ‘من هم هستم’ وچاپ اثر در کتاب جشنواره، تهران

نمایشگاههای انفرادی:
۱۳۸۸، وقتی که پروانه شدم، گالری سبزینه، دامغان
۱۳۹۵، گالری خانه هنر آمل
۱۳۹۸، نمایشگاه نقاشی، گالری سبزینه، دامغان

نمایشگاههای گروهی:
۱۳۹۱، نمایشگاه نقاشی،گالری کمال الدین بهزاد، تهران
۱۳۹۴، نمایشگاه طراحی”منحنی نگاه”، گالری شلمان، تهران
۱۳۹۴، چهارمین اکسپوی گالری هنر، ساری
۱۳۹۵، بازارچه هنر، خانه هنرمندان، تهران
۱۳۹۶، نمایشگاه نقاشی،گالری مصلی نژاد دانشگاه الزهرا، تهران
۱۳۹۶، نمایشگاه نقاشی “۱۲ پلان آخر”، گالری فردا، تهران
۱۳۹۶، نمایشگاه مجسمه، نقاشی، عکس، موزه دی دی، ایزدشهر
۱۳۹۶، نمایشگاه نقاشی “کثرت در دید”، گالری نوران، قائمشهر
۱۳۹۶، نمایشگاه “اولین نمایشگاه آثار بانوان مازندران”،گالری نوران، قائمشهر
۱۳۹۶، نمایشگاه نقاشی “آمود”،گالری شوادون، شوشتر
۱۳۹۶، نمایشگاه نقاشی “سنت مدرنیته”، گالری ایده پارسی، تهران
۱۳۹۸، نمایشگاه مجازی “تعلق”، سایت آرتیبیشن
۱۳۹۸، نمایشگاه نقاشی، باغ موزه قصر، تهران
۱۳۹۸، نمایشگاه مجازی “انگاره ها”، سایت آرتیبیشن
۱۳۹۸، دومین اکسپوی دانشگاه الزهرا،تهران