شقایق اصلاحی

شقایق اصلاحی
متولد 1357

کارشناسی گرافیک ( دانشگاه علم و فرهنگ/ تهران )
کارشناسی ارشد نقاشی ( دانشگاه الزهرا/ تهران)

مدرس و موسس آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی” فواره نقره ای”

برگزاری نمایشگاه :
نمایشگاه گروهی تصویرسازی / گالری فاخته/ تهران/ سال ۸۲
نمایشگاه گروهی نقاشی / گالری بهزاد/ تهران/ سال ۸۵
نمایشگاه گروهی نقاشی ( تابلوهای کوچک)/ گالری آریا / تهران / سال ۹۲
نمایشگاه گروهی نقاشی / گالری شمیده /تهران/ سال ۹۶
نمایشگاه گروهی نقاشی / گالری شیث/ تهران/ سال ۹۷
نمایشگاه گروهی نقاشی / سیل زدگان لرستان / گالری الهی/ رشت/ سال ۹۸
نمایشگاه گروهی نقاشی/ گالری آیدل /استانبول ترکیه / سال ۹۷
نمایشگاه گروهی نقاشی / گالریAlley/ پاریس فرانسه / سال ۹۸