مریم قربانعلی زاده

مریم قربانعلی زاده متولد بهار 1368کاشان دیپلم رشتۀ نقاشی هنرستان هنر کاشان لیسانس گرافیک دانشگاه آزاد تهران کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه علم و هنر یزد عنوان پایان نامه: مطالعه زمینه های اجتماعی ماندگاری زنان در عرصه هنر نقاشی سوابق تدریس: تدریس در دانشگاه کاشان تدریس در دانشگاه علامه فیض کاشانی تدریس در دانشگاه آزاد … ادامه خواندن مریم قربانعلی زاده