رویا محمدیها

رویا محمدیها
متولد ۱۳۵۵
شروع فعالیت هنری و حرفه ای ۱۳۸۶
عضو انجمن نقاشان ایران

کارهای اجرایی

۱ نمایشگاه انفرادی  سال ۹۳- نگارخانه کوروش گرمساری بندر عباس
۲ نمایشگاه انفرادی  سال۹۴-گالری وصال شیراز
۳ نمایشگاه انفرادی سال۹۵-گالری صا   تهران
۵ نمایشگاه انفرادی سال ۹۶  گالری مرداد بندر عباس
۶ نمایشگاه انفرادی  سال۹۷ _ گالری فردا تهران

گروهی

۱ نمایشگاه گروهی سال۹۲ گالری کوروش گرمساری بندر عباس
۲ نمایشگاه گروهی سال ۹۳- گالری داریوش بندر عباس
۳ نمایشگاه گروهی سال۹۴ -گالری خاوران  و وصال شیراز
۴ نمایشگاه گروهی ۲۰۱۵موزه دیانگ سانفرانسیسکو

۵ نمایشگاه گروهی سال۹۷ _  گالری سون ارت استانبول
۶ نمایشگاه گروهی سال ۹۷ _ خانه هنرمندان تهران
۷ نمایشگاه گروهی سال ۹۷ – گالری شلمان تهران

افتخارات

۱-منتخب جشنواره نقاشی با شن سال۸۶/بندرعباس
2-منتخب جشنواره “هرمزگان من “و دریافت  تندیس ودیپلم افتخار  سال۹۳/هرمزگان
3- منتخب پنجمین جشنواره “همه هنرمندان شهر” دربخش طراحی و نقاشی  سال۱۳۹۴/شیراز
4-منتخب جشنواره ” هنر روز زن “درziyaart کالیفرنیا